ריצוף לבריכה R11

מוצרי ריצוף לבריכה בדרגת החלקה R11 אשר תואמים את דרישות התקן הישראלי לריצוף סביב בריכות.